🖼️ AllOff 6.2 Giám sát hoạt động máy tính và tắt máy tự động

🖼️
  • Phát hành: JSutils
  • AllOff là phần mềm giám sát các hoạt động chuột, bàn phím và khả năng xử lý của CPU, đồng thời thực hiện các thao tác tắt máy tính nếu không có hoạt động nào trên máy tính trong một khoảng thời gian nhất định.
  • windows Version: 6.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 521