🖼️
  • Kana WallChanger
  • Kana WallChanger 2.3.5.41 sẽ hiển thị các hình ảnh ngẫu nhiên trong danh sách, bạn có thể kéo và thả tập tin hình ảnh vào danh sách.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Kana Clip
  • Clip Kana là một chương trình Windows, giám sát việc sao chép văn bản vào clipboard. Các văn bản sao chép được lưu vào bộ nhớ để có thể truy cập sau đó thông qua trình đơn bật lên.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu