🖼️ Kanvas Keyboard cho Android 1.0 Bàn phím thông minh trên Android

🖼️
  • Phát hành: Kanvas Labs, Inc
  • Kanvas Keyboard là bàn phím ảo sáng tạo nhất thế giới cho phép bạn sao chép, dán các loại ảnh GIF hoặc sticker trong cuộc trò chuyện. Nó biến những đoạn chat đơn điệu và tẻ nhạt với bạn bè trở nên thú vị hơn nhiều với tính năng thú vị.
  • android Version: 1.0.37
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 101