🖼️ Top Run cho iOS 1.0 Game hành động đi cảnh phong cách Endless Runner

🖼️
  • Phát hành: Katata Games
  • Top Run for iOS là game platform kết hợp Endless Runner miễn phí, nơi bạn chạy, nhảy và bắn hạ kẻ thù trong hành trình bất tận đi xuyên qua thành phố pixel của thập niên 80.
  • ios Version: 1.0.3