• Công ty: Kevin Pham
🖼️
  • English Vietnamese for iOS Từ điển Anh Việt tổng hợp
  • Đây là từ điển Anh Việt và Việt Anh, có chứa 3000 từ tiếng Anh thông dụng. Cơ sở dữ liệu sẽ được tải về trong lần đầu tiên chạy ứng dụng, nên bạn không cần kết nối Internet vẫn có thể tra từ điển được.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu