🖼️ Lockngo 4.0

🖼️
  • Phát hành: Keynesis
  • Lockngo có khả năng bảo vệ dữ liệu trong các loại ổ cứng, thẻ nhớ rời bằng cách mã hoá file hệ thống và che giấu nội dung của chúng.
  • windows
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.552