🖼️
  • Lost Phone for Android Định vị vị trí thiết bị
  • Lost Phone là tiện ích hữu hiệu để hỗ trợ bạn khi điện thoại của bạn bị mất hoặc bị lấy cắp. Khi ai đó thay đổi thẻ và khởi động điện thoại bị mất của bạn, ứng dụng sẽ tự động gửi tin nhắn tới số điện thoại mà bạn đã chọn trước đó (chẳng hạn như số của mộ
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Application Hider for Android Ẩn ứng dụng
  • Application Hider là công cụ cho phép bạn ẩn các ứng dụng trên điện thoại Android. Vì vậy bạn không cần phải lo lắng khi cha bạn kiểm tra điện thoại, cha sẽ không thể phát hiện ra bí mật của bạn.
  • Xếp hạng: 4 34 Phiếu bầu
🖼️
  • Black Block for Android Chặn cuộc gọi
  • Trải qua một ngày vất vả, bạn có một giấc ngủ hiếm hoi. Nhưng điện thoại lại reo liên hồi vì những cuộc gọi. Hãy sử dụng Black block từ chối cuộc gọi bán hàng, cuộc gọi trong blacklist, giảm thiểu cạm bẫy trên điện thoại.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️