🖼️ LokLok cho Android Tạo và chia sẻ màn hình khóa trên Android

🖼️
  • Phát hành: kwamecorp
  • LokLok là ứng dụng lockscreen độc đáo, cho phép người dùng kết nối với mọi người bằng cách tự tạo ra màn hình khóa riêng, đồng thời chia sẻ chúng cho người khác. Công cụ này tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 4.0 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • android
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 104