🖼️
🖼️
  • Shiritori Game nối từ Nhật Bản
  • Shiritori là một trò chơi ngôn ngữ bắt nguồn từ đất nước Nhật Bản được rất nhiều người ưa thích và từ đó, bản tiếng Anh đã ra đời với những luật chơi tương tự dựa trên bản gốc tiếng Nhật.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu