🖼️ Tình sử Võ Tắc Thiên for Android 1.0 Bộ truyện ký

🖼️
  • Phát hành: Lâm Ngữ Đường
  • Tình sử Võ Tắc Thiên viết theo lối ký sự, ghi lại diễn biến muốn trận chiến trong thâm cung bằng ái tình, làm điêu đúng giang sơn nhà Đường lúc đó.
  • android Version: 1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 462