🖼️
  • BitSpirit Hỗ trợ download đa luồng
  • BitSpirit là một chương trình BitTorrent client mạnh mẽ và dễ sử dụng. Chương trình hỗ trợ download đa luồng, xếp hàng đợi, port-maping, NAT, hỗ trợ proxy, chọn file download từ gói nhiều file torrent, cache, …
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu