🖼️
  • PopTray Minus for Linux

  • PopTray Minus giúp bạn kiểm tra email trong Inbox, ngoài ra nó còn rất tiện dụng với nút xóa bằng tay, giúp loại bỏ những thư không mong muốn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu