🖼️
  • Interface 3 cho iPad Tạo mockup trên iPad
  • Interface 3 là ứng dụng số 1 về tạo mockup và prototype cho ứng dụng iOS - bước quan trọng trong việc thiết kế ứng dụng. Interface 3 cho phép tải về hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ đầy đủ cho iPad chạy iOS 7.0 trở lên.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Vidgets cho iOS Ứng dụng widget cho iPhone, iPad
  • Vidgets là ứng dụng widget cần thiết dành cho iPhone, iPad, thêm tính năng và sự linh hoạt cho trung tâm thông báo ở các thiết bị iOS 8.0 trở lên, giúp mọi thao tác của bạn trên điện thoại nhanh hơn, tiện hơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu