🖼️ Caffeine cho Mac 1.1 Ứng dụng ngăn máy Mac tự động ngủ

🖼️
  • Phát hành: Lighthead Software
  • Caffeine cho Mac là 1 ứng dụng gọn nhẹ giúp ngăn máy Mac tự động ngủ trong các trường hợp nhất định. Ứng dụng cũng mang tới tính năng cài đặt thời gian để máy Mac ngủ trở lại khi bạn muốn.
  • mac Version: 1.1.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 103