🖼️
🖼️
  • Tale of Immortal

    Game tu tiên Quỷ Cốc Bát Hoang
  • Tale of Immortal (tên tiếng việt là Quỷ Cốc Bát Hoang) là game nhập vai thế giới mở lấy bối cảnh thần thoại và tu tiên của Trung Quốc. Bạn sẽ phải tìm cách phát triển để “đắc đạo” và trở nên bất tử.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️