🖼️ Doodle Jump cho Windows Phone 1.0 Game Doodle Jump trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Lima Sky, LLC
  • Doodle Jump trò chơi “hot” nhất mọi thời đại giờ đây đã được tối ưu hóa cho các thiết bị Windows Phone bởi nhóm sang tạo Doodle Jump phiên bản gốc.
  • Windows Phone Version: 1.0.2.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 65