🖼️ Floating Apps cho Android 3.6 Chạy nhiều ứng dụng cùng lúc trên Android

🖼️
  • Phát hành: LWi s.r.o
  • Floating Apps for Android là công cụ thú vị cho phép người dùng chạy nhiều ứng dụng cùng lúc tương tự khả năng mở nhiều cửa sổ đồng thời như khi sử dụng máy tính. Floating Apps tương thích với các thiết bị có hệ điều hành 4.0.3 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • android Version: 3.6.6
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 151