🖼️
  • Macintosh Data Recovery
  • Macintosh Data Recovery là phần mềm khôi phục ổ cứng và phân vùng trên máy tính Mac. Phần mềm này có thể dễ dàng phục hồi các file đã bị xóa và làm sạch từ thùng rác hoặc mất do format ổ cứng.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu