🖼️
  • WW2 Rebuilder Game xây dựng thành phố sau Thế chiến 2
  • Trong game mô phỏng WW2 Rebuilder, nhiệm vụ của bạn là tái thiết những thành phố bị phá hủy trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Dọn dẹp đống đổ nát, xây lại những bức tường và ngôi nhà mới...
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu