🖼️
 • Magican for Mac
 • Magican tối ưu hóa máy tính Mac, giúp hệ điều hành Mac chạy hiệu quả và nhanh hơn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Magican File for Mac
 • Magican File là công cụ hữu hiệu dùng để quản lý và tìm file trùng lặp trên hệ điều hành Mac dành cho người sử dụng Macintosh. Ngoài ra, người dùng còn có thể copy, cut, paste, delete, tạo file và thư mục.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Magican Monitor for Mac
 • Magican Monitor là công cụ dùng để kiểm soát hệ thống Mac một cách nhanh chóng dành cho người sử dụng hệ điều hành Mac. Nó có thể kiểm soát hệ thống mạng, hệ thống Mac và tốc độ tải về
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Magican Rest for Mac
 • Magican Rest là phần mềm dành cho người sử dụng Macintosh dùng để thiết lập thời gian nghỉ ngơi tránh tình trạng làm việc quá sức đồng thời quản lý thời gian hiệu quả.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu