🖼️ Lifty! cho iOS 1.1 Game hành động vận chuyển hàng khách thú vị

🖼️
  • Phát hành: Major Frank
  • Lifty! cho iOS là game hành động vui nhộn, nơi bạn có nhiệm vụ điều khiển thang máy đưa hành khách lên đúng tầng trùng với màu của họ, trước khi các khách hàng của bạn bị nổ tung.
  • ios Version: 1.1.2