🖼️
  • vGet Cast Ứng dụng phát video lên thiết bị DLNA
  • vGet Cast (DLNA Controller) là ứng dụng phát video từ máy tính lên tivi hoặc các thiết bị hợp chuẩn DLNA (DLNA Render) khác khi chúng sử dụng 1 mạng dùng chung. Ứng dụng này sẽ thay đổi cách bạn xem file media của mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu