🖼️ tinyMediaManager cho Mac 2.9 Phần mềm quản lý tập tin đa phương tiện chuyên nghiệp

🖼️
  • Phát hành: Manuel Laggner
  • tinyMediaManager cho Mac là phần mềm quản lý tập tin đa phương tiện tuyệt vời cho MacBook. Tải tinyMediaManager cho Mac để sắp xếp ngăn nắp mọi bộ phim cùng các metadata từ nhiều nguồn online, thậm chí cả phim dài tập và chương trình TV.
  • mac Version: 2.9.1