🖼️
  • eMeSeNe
  • Emesene là chương trình chát mã nguồn mở. Nó dựa trên nền tảng của Windows Live Messenger nhưng giao diện đơn giản, rõ ràng dễ sử dụng.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Portable eMeSeNe
  • Emesene là chương trình chat mã nguồn mở. Nó dựa trên nền tảng của Windows Live Messenger nhưng giao diện đơn giản, rõ ràng dễ sử dụng.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu