🖼️
🖼️
🖼️
 • PsKill Công cụ loại bỏ lệnh từ xa
 • Windows NT/2000 không có công cụ loại bỏ lệnh. Người dùng có thể sở hữu ở Windows NT hoặc Win2K Resource Kit, nhưng công cụ này chỉ cho phép bạn kết thúc trên máy tính cục bộ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • BlueScreen Screen Saver Bảo vệ màn hình
 • Một trong những màu sắc đáng sợ nhất trong thế giới NT là màu xanh lam. Blue Screen of Death (BSOD) sẽ hiện lên trên một hệ thống NT bất cứ khi nào có sự cố xảy ra.
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • AdRestore Khôi phục Active Directory đã xóa
 • Windows Server 2003 đã được tích hợp tính năng khôi phục những đối tượng - Active Directory đã bị xóa (ứng dụng này dành cho những AD đang ở trong tình trạng tombstone).
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Coreinfo Hiển thị thông tin vi xử lý
 • Coreinfo là công cụ dòng lệnh giúp hiển thị bản đồ giữa vi xử lý logic và vi xử lý vật lý, NUMA node và tầng nơi chúng “trú ngụ”, cũng như cache đã gắn cho từng vi xử lý logic.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PsExec
 • PsExec là sự thay thế hoàn hảo, cho phép bạn thực thi các quá trình trên hệ thống khác, hoàn toàn tương tác đầy đủ cho các ứng dụng điều khiển, không phải cài đặt ứng dụng khách.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu