🖼️
  • Caesium Portable

    Phần mềm nén ảnh
  • Caesium Portable 1.7.0 là phần mềm nén ảnh, không cần cài đặt, dung lượng thấp nên không chiếm nhiều không gian trên máy tính.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
  • Caesium

    Phần mềm chỉnh sửa ảnh
  • Caesium 1.7.0 là một chương trình nén ảnh với khả năng thu nhỏ dung lượng ảnh tới 90% mà vẫn cho phép giữ gần như nguyên vẹn chất lượng và độ phân giải của ảnh.
  • Xếp hạng: 5 11 Phiếu bầu