🖼️
  • AutoStitch
  • Một phần mềm ghép nhiều tấm ảnh lại với nhau thành một bức ảnh hoàn chỉnh, phần mềm này đặc biệt hữu dụng cho người dùng không chụp được toàn bộ phong cảnh trước mặt.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu