🖼️
🖼️
  • Max Secure Spyware Detector 2013 Quét và loại bỏ spyware
  • Max Secure Spyware Detector là giải pháp toàn diện được thiết kế dành cho các cá nhân, chuyên gia và người sử dụng gia đình để quét, phát hiện, xóa và loại bỏ spyware khỏi máy tính một cách nhanh chóng và hiệu quả.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Max Folder Secure Phần mềm khóa hoặc ẩn tập tin
  • Max Folder Secure là một phần mềm đã đoạt giải thưởng cao của, được xếp hạng năm sao trong số các công cụ bảo mật, cho phép bạn khóa / ẩn các tập tin, thư mục bằng mật khẩu cá nhân mỗi người.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu