🖼️
  • Portable Vault

    Bảo vệ dữ liệu
  • Đây là phần mềm dùng để bảo vệ các dữ liệu quan trọng của bạn khỏi ánh mắt tò mò của những người khác.
  • Xếp hạng: 3 7 Phiếu bầu
🖼️
  • Recover Lost Data

    Phục hồi dữ liệu
  • Recover Lost Data là phần mềm khôi phục dữ liệu trên đĩa cứng duy nhất. Khôi phục file đã bị xóa và mất từ Windows Recycle Bin, sự lây nhiễm virus, và tắt máy không báo trước, hay một sự cố về phần mềm
  • Xếp hạng: 3 22 Phiếu bầu