🖼️
  • FlashBoot Tạo ổ đĩa flash khởi động dễ dàng
  • FlashBoot 3.2x là công cụ tạo đĩa USB khởi động, hỗ trợ ổ đĩa USB Flash và các loại thiết bị USB. FlashBoot tạo phân vùng, format thiết bị lưu trữ USB sau đó tự động cài đặt tập tin hệ thống.
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu