🖼️
  • After School Afterlife

    Game nhịp điệu trong dinh thự ma quái
  • After School Afterlife là game nhịp điệu âm nhạc thú vị, trong đó bạn sẽ phải nói chuyện với những con ma hài hước, lắng nghe điệu nhạc để di chuyển các chướng ngại vật và thoát khỏi dinh thự bí ẩn!
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu