🖼️ Battery Calibration for Android Phần mềm quản lý pin

🖼️
  • Phát hành: NéMa
  • Battery Calibration là ứng dụng cần thiết thực hiện sau những lần up ROM mới cho thiết bị nhưng bạn có thể hiệu chỉnh bất cứ lúc nào bạn nghĩ rằng pin báo sai dung lượng mỗi khi sạc.
  • android
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 837