🖼️ Cuppa for Mac

🖼️
  • Phát hành: Nathanatos Software
  • Cuppa là một ứng dụng nhỏ dành cho Mac OS X giúp đặt thời gian cho cốc trà của bạn. Bạn cảm thấy mệt mỏi khi để cốc trà của mình quá lâu, khiến nó đắng và lạnh, hoặc uống quá sớm và không cảm nhận được tất cả các hương vị? Nếu vậy, đây là công cụ dành cho
  • mac
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 191