🖼️
  • Traktor Phần mềm DJ chuyên nghiệp
  • Traktor là phần mềm DJ chuyên nghiệp, đa tính năng với nhiều công cụ mạnh mẽ có thể đáp ứng được nhu cầu của cả người dùng mới và những DJ chuyên nghiệp.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Guitar Rig
  • Guitar Rig là giải pháp tốt nhất cho guitar và bass. Đơn giản chỉ cần kết nối guitar của bạn với máy tính qua Rig Kontrol và tất cả đã sẵn sàng để làm việc.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Kontakt
  • Nhạc cụ ảo và plugin xử lý âm thanh là một khái niệm dùng phần mềm trên máy tính để giả lập một nhạc cụ thật hay một thiết bị thật. Kontakt (của Native Instruments) sẽ cho phép ta tự tạo những tiếng nhạc cụ của cá nhân và lưu thành tập tin trên máy tính.
  • Xếp hạng: 2 7 Phiếu bầu