🖼️ Beat da Beat Free cho Android 1.10 Game bắn tăng trên nền nhạc sôi động

🖼️
  • Phát hành: Nekki Indie
  • Beat da Beat Free là game bắn tăng trên nền nhạc sôi động, lối chơi tốc độ nhanh và đồ họa 8 bit cổ điển. Game chạy được trên các thiết bị Android 2.3.3 trở lên và miễn phí trải nghiệm.
  • android Version: 1.10