🖼️
  • Tray Radio

    Ứng dụng nghe đài và phát nhạc
  • Tray Radio là ứng dụng nghe đài và cũng đồng thời là trình phát nhạc đầy tiềm năng. Ứng dụng làm việc chỉ với 1 biểu tượng trên khay hệ thống nhưng lại mang đến rất nhiều tính năng hữu ích cho người dùng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu