🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Chameleon Startup Manager Lite
 • Chameleon Startup Manager Lite là một chương trình hữu ích sẽ disable những chương trình khởi động không cần thiết và có thể kiểm soát khởi động bằng cách chọn chương trình sẽ được đưa ra.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Advanced Clipboard Lite
 • Advanced Clipboard Lite là một chương trình nhỏ, rất dễ sử dụng, ứng dụng này được thiết kế đặc biệt để giúp bạn quản lý clipboard một cách có hiệu quả.
 • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Chameleon Volume Lite
 • Chameleon Volume Lite là một ứng dụng tiên tiến nhằm đồng bộ hóa giữa Media Player và Skype và cũng có thể điều khiển âm lượng. Kiểm soát người chơi bằng cách nhấn nút chuột trên thanh tác vụ
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Chameleon Volume
 • Chameleon Volume là một ứng dụng tiên tiến nhằm đồng bộ hóa giữa Media Player và Skype và cũng có thể điều khiển âm lượng.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Chameleon Startup Manager Pro
 • Chameleon Startup Manager Pro là một chương trình hữu ích sẽ disable những chương trình khởi động không cần thiết và có thể kiểm soát khởi động bằng cách chọn chương trình sẽ được đưa ra.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Chameleon Folder
 • Chameleon Folder là một phần mềm miễn phí bằng cách sử dụng mà bạn có thể truy cập nhanh đến các thư mục yêu thích hoặc bạn thường xuyên sử dụng từ khay hệ thống,mở/lưu các hộp thoại hoặc Windows Explorer.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Chameleon Task Manager Pro
 • Chameleon Task Manager Pro 3.0.0.374 là một sản phẩm thay thế cho Windows task manager, tiện ích hệ thống này có thể kiểm soát toàn bộ các quá trình chạy bên trong máy tính để tối ưu hóa hiệu suất Windows.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu