🖼️ Tynker Phần mềm học lập trình online tại nhà cho trẻ em

🖼️
  • Phát hành: Neuron Fuel
  • Với hàng triệu học viên, Tynker app cung cấp rất nhiều các khóa học lập trình online để trẻ có thể tự học tại nhà, cũng như chương trình được thiết kế riêng cho trường học và trại hè.
  • web

🖼️ Tynker Junior cho iOS 4.6 Ứng dụng dạy lập trình cho trẻ em

🖼️
  • Phát hành: Neuron Fuel
  • Ngày cả những em bé chưa biết đọc cũng có thể học lập trình với ứng dụng Tynker Junior.
  • ios Version: 4.6.60