🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Idle Draw Earth cho Android Game idle vẽ để tạo ra thế giới
  • Lấp đầy thế giới trống rỗng bằng các nhân vật do chính bạn tạo ra trong game casual nhàn rỗi Idle Draw Earth. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn, vẽ các nhân vật và đặt họ vào thế giới ngày càng đông đúc hơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️