🖼️
🖼️
  • SystemPanel App for Android
  • SystemPanel là ứng dụng quản lý tác vụ, quản lý ứng dụng và giám sát hệ thống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • WebSharingLite File/Media Sync for Android
  • Các điện thoại truyền thống thường chia sẻ file hay nội dung số với máy tính thông qua USB, Bluetooth hay thẻ nhớ. Với Web Sharing, bạn còn có thể chuyển dữ liệu qua lại giữa máy tính bằng Wifi.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu