🖼️ Cửu đỉnh ký for Android 1.0 Truyện tiên hiệp

🖼️
  • Phát hành: Ngã Cật Tây Hồng Thị
  • Truyện kể về Đằng Thanh Sơn một sát thủ trong thế giới hiện đại có võ công Hình Ý Quyền đạt mức đại tông sư đỉnh phong, sau khi chiến đấu với 2 sát thủ được tổ chức sát thủ Red thuê để giết anh.
  • android Version: 1.0
  • Đánh giá: 9
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 653