• Công ty: Nhuson269

🖼️ Khóa màn hình cho Windows Phone 1.0 Ứng dụng khóa màn hình tiện dụng

🖼️
  • Phát hành: Nhuson269
  • "Khóa màn hình" là ứng dụng giúp bạn khóa nhanh màn hình bằng một chạm, thay thế cho nút nguồn, giúp duy trì độ bền của nút nguồn nếu bạn đang lo sợ một ngày nào đó nó bị hỏng.
  • Windows Phone Version: 1.0.0.1
  • Đánh giá: 7
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.172