🖼️ Angry Poo Space for Android 2.4 Game bắn nhau ngoài không gian trên Android

🖼️
  • Phát hành: Nicholas Grant
  • Trong phần tiếp theo của trò chơi gốc "Angry Poo Game", vị anh hùng của chúng ta sẽ dùng máy bay phản lực để bay vào không gian. Angry Poo và Gang quyết định họ sẽ có một kỳ nghỉ cần thiết và hướng tới hành tinh Poo-Topia. Tuy nhiên, cua Loo và đội quân của mình lại có kế hoạch khác dành cho họ.
  • android Version: 2.4
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 95