🖼️ UFO.io cho Android 1.2 Game đĩa bay hút mọi thứ trên trái đất

🖼️
  • Phát hành: NoahCube Studios
  • UFO.io là một game online nhiều người chơi hấp dẫn. Bạn cùng nhiều người khác sẽ lái đĩa bay của mình tràn xuống trái đất hút tất cả tài nguyên, tấn công người khác để mình trở thành UFO to nhất, mạnh nhất, leo lên vị trí 1 trên bảng xếp hạng trực tuyến.
  • android Version: 1.2.0