🖼️ Visual Employee Scheduler 2.0 Phần mềm quản lý nhân viên hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: Novacode
  • Visual Employee Scheduler là một ứng dụng đáng tin cậy và dễ sử dụng, được thiết kế để giúp bạn quản lý lịch trình của nhân viên và sắp xếp công việc vào những ngày bận rộn hoặc ngày lễ.
  • windows Version: 2.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 260