🖼️
  • Data Monitor cho iOS Quản lý sử dụng mạng 3G/4G trên iPhone/iPad
  • Mặc dù trên iPhone/iPad cũng có sẵn công cụ để tính toán lưu lượng sử dụng mạng dữ liệu (3G/4G) tuy nhiên số liệu chỉ mang tính tương đối và không đầy đủ, đó là lý do vì sao bạn cần tới ứng dụng Data Monitor for iOS miễn phí.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu