🖼️ Cloud Filer 1.0 Tiện ích sao lưu dữ liệu trực tuyến

🖼️
  • Phát hành: Nuvovis
  • Cloud Filer là phần mềm lưu trữ và đồng bộ hóa trực tuyến hỗ trợ khá nhiều dịch vụ mạng khác nhau. Ứng dụng này cho phép tạo ra bản sao tài liệu cá nhân một cách dễ dàng và đăng tải các tài liệu này lên tài khoản đám mây của bạn.
  • windows Version: 1.0.1017
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 166