🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • O&O SSD Migration Kit

  Chuyển phân vùng sang ổ SSD
 • O&O SSD Migration Kit là một công cụ hữu ích cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để di chuyển các phân vùng từ ổ cứng thông thường sang ổ SSD rất nhanh chóng và thuận tiện.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • O&O UnErase (32 bit)

  Phục hồi dữ liệu
 • Một lỗi nhấp chuột, và đột nhiên bạn không thể tìm thấy những tập tin quan trọng, hình ảnh hoặc cơ sở dữ liệu địa chỉ – và bạn không phải là người có thói quen sao lưu dữ liệu. O&O UnErase sẽ có thể tìm và khôi phục những tập bị xóa trong vòng vài tích tắ
 • Xếp hạng: 3 7 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • O&O AutoBackup

  Tự động sao lưu tập tin và thư mục
 • O&O AutoBackup là công cụ cho phép bạn tự động sao lưu và đồng bộ tập tin, thư mục được lựa chọn với một thiết bị sao lưu ngoài để khi máy tính gặp sự cố dữ liệu có thể lấy lại được ngay lập tức.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
Có tất cả 18 phần mềm.