🖼️ BibleReader for iOS

🖼️
  • Phát hành: Olive Tree Bible Software
  • BibleReader là một cách tuyệt vời để đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, một ứng dụng được sự tín nhiệm của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ có thể viết một ghi chú, đánh dấu và trích dẫn các đoạn văn bản quan trọng, sau đó sao lưu hoặc đồng bộ chúng với thiết bị
  • ios
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 340