🖼️
🖼️
  • Renamerox for Mac Ứng dụng quản lý file hệ thống
  • Renamerox - một trong những tiện ích hệ thống, có thể dễ dàng giúp người sử dụng đổi tên, copy & paste, di chuyển số lượng lớn các file dữ liệu hoặc thư mục nhanh chóng và đơn giản...
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
  • Sorterox for Mac
  • Sorterox là cách đơn giản để lọc, sắp xếp và copy hàng trăm hoặc hàng ngàn file và folder chỉ với thao tác kéo và thả...
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu